EVS34 Organizing Committee Chair

Fengchun SUN

 

EVS34 Organizing Committee

Chun DONG

China Electrotechnical Society, China

Yanan DOU

China Electrotechnical Society, China

Wei GAO

China Electrotechnical Society, China

Yi HAN

China Electrotechnical Society, China

Xueliang HUANG

South China University of Technology, China

Limin JIA

Beijing Jiaotong University, China

Rong JIA

Hubei University of Automobile Technology, China

Jiuchun JIANG

Hubei University of Technology, China

Qin LI

China Electrotechnical Society, China

Yongdong LI

Tsinghua university, China

Yaohua LI

Institute of Electrical Engineering , CAS , China

Xidong LIANG

Tsinghua University, China

Junjie LIU

Changchun University of Science and Technology, China

Miao LIU

China Electrotechnical Society, China

C.M.MAK

China Light & Power (retired), HK China

Jianxin SHEN

Zhejiang University, China

Yu SUN

China Electrotechnical Society, China

Chunrui WANG

China Electrotechnical Society, China

Wenguang WANG

China Electrotechnical Society, China

Zhihua WANG

China Electrotechnical Society, China

Xuhui WEN

Institute of Electrical Engineering, CAS , China

Zhijian WU

Lishui District People’s Government of NanJing Municipality,China

Rui XIONG

Beijing Institute of Technology, China

Dianguo XU

Harbin Institute of Technology, China

Haiping XU

Institute of Electrical Engineering, CAS , China

Fengguan XUE

Lishui District People’s Government of NanJing Municipality,China

Zhuo YAN 

China Electrotechnical Society, China

Decai ZHANG

Lishui District People’s Government of NanJing Municipality,China

Wenliang ZHANG

State Grid Corporation of China, China

Zhuoran ZHANG

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Junqi ZHENG

Shanghai Electrical Apparatus Research Institute, China

Zedong ZHENG

Tsinghua university, China

Weidong ZHOU

China Council for the Promotion of Intermational Trade Machinery Sub-Council , China

Chunbo ZHU

Harbin Institute of Technology, China

 

 
 
 
  •  
  •  
 

 

ORGANIZING COMMITTEE

 

EVS34 Organizing Committee Chair

Fengchun SUN

 

EVS34 Organizing Committee

Chun DONG

China Electrotechnical Society, China

Yanan DOU

China Electrotechnical Society, China

Wei GAO

China Electrotechnical Society, China

Yi HAN

China Electrotechnical Society, China

Xueliang HUANG

South China University of Technology, China

Limin JIA

Beijing Jiaotong University, China

Rong JIA

Hubei University of Automobile Technology, China

Jiuchun JIANG

Hubei University of Technology, China

Qin LI

China Electrotechnical Society, China

Yongdong LI

Tsinghua university, China

Yaohua LI

Institute of Electrical Engineering , CAS , China

Xidong LIANG

Tsinghua University, China

Junjie LIU

Changchun University of Science and Technology, China

Miao LIU

China Electrotechnical Society, China

C.M.MAK

China Light & Power (retired), HK China

Jianxin SHEN

Zhejiang University, China

Yu SUN

China Electrotechnical Society, China

Chunrui WANG

China Electrotechnical Society, China

Wenguang WANG

China Electrotechnical Society, China

Zhihua WANG

China Electrotechnical Society, China

Xuhui WEN

Institute of Electrical Engineering, CAS , China

Zhijian WU

Lishui District People’s Government of NanJing Municipality,China

Rui XIONG

Beijing Institute of Technology, China

Dianguo XU

Harbin Institute of Technology, China

Haiping XU

Institute of Electrical Engineering, CAS , China

Fengguan XUE

Lishui District People’s Government of NanJing Municipality,China

Zhuo YAN 

China Electrotechnical Society, China

Decai ZHANG

Lishui District People’s Government of NanJing Municipality,China

Wenliang ZHANG

State Grid Corporation of China, China

Zhuoran ZHANG

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Junqi ZHENG

Shanghai Electrical Apparatus Research Institute, China

Zedong ZHENG

Tsinghua university, China

Weidong ZHOU

China Council for the Promotion of Intermational Trade Machinery Sub-Council , China

Chunbo ZHU

Harbin Institute of Technology, China

 

 
 
 
  •  
  •  
 

 

Contact Us

Call for Papers

E-mail: paper@evs34.org.cn

Tel: +86 10 63256975

Sponsorship

E-mail: sponsor@evs34.org.cn

Tel: +86 10 63256881

Exhibition

E-mail: expo@evs34.org.cn

Tel: +86 10 63256869

Registration

E-mail: register@evs34.org.cn

Tel: +86 10 63256902